Skip to content

เตือน !!! ยิงปืนขึ้นฟ้า มีโทษทั้งจำ และปรับ

ไม่ยิงปืนขึ้นฟ้า มีโทษทั้งจำ และปรับ

ผู้กระทำความผิดจะเข้าข่ายโดนข้อหาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ “ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แล้วหากกระสุนตกลงในหลังคาบ้าน ทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต นั้น จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 “ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท”

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

#ตำรวจอุทัย

#ลอยกระทง