Skip to content

มาตรการ 3 ห้าม 3 ควร 3 ไม่ ในช่วงงานวันลอยกระทง

3 ห้าม ประกอบด้วย

1.ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โคมลอย ที่ทำให้เกิดความรำคาญ หรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามยิ่งปืนขึ้นฟ้า โดยไม่มีเหตุอันควร ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

3.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนทางในขณะขับขี่ หรือโดยสารบนรถ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

.

3 ควร ประกอบด้วย

1.ควรระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะท่าเทียบเรือ

2.ควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกหลอกไปทางมิชอบ

3.ควรรื่นเริงบนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทย

3 ไม่ ประกอบด้วย

1.ไม่ควรแต่งกายล่อแหลม

2.ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง

3.ไม่ควรไปเที่ยวในสถานที่อโคจร มั่วสุม ทั้งนี้หากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งตำรวจได้ทุกสถานี

#ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

#ตำรวจอุทัย

#ลอยกระทง

#3ห้าม3ควร3ไม่