Skip to content

พิธีมอบเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และรางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

พิธีมอบเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และรางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
โครงการ “ทำดี มีรางวัล” และ โครงการ“สุดยอดตำรวจไทย”

ตามที่ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้จัดทำโครงการ “ทำดี มีรางวัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยคัดเลือกข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำความดี

นอกจากนี้ในส่วนของ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ก็ได้มีการจัดทำโครงการ “สุดยอด ตำรวจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลและโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ให้การช่วยเหลือประชาชน และทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม นั้น

ต่อมาได้ปรากฎภาพข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 65 เวลาประมาณ 11.00 น. ขณะที่ จ.ส.ต. ธีระยุทธ สุขทรัพย์ทวี ผบ.หมู่ (สส) สภ.ลานสัก ปฏิบัติหน้าที่สิบเวร ได้มีผู้มาติดต่อราชการ แล้วเกิดมีอาการวูบหมดสติและไม่หายใจ จ.ส.ต. ธีระยุทธฯ จึงได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น ทำให้นายสมเกียรติฯ กลับมาหายใจได้ แล้วรีบนำตัวส่ง รพ.ลานสัก เพื่อทำการรักษาต่อไป ซึ่งเเพทย์ผู้ทำการรักษาได้แจ้งกลับมาว่า นายสมเกียรติฯ หายใจได้เเล้ว เเต่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ ญาติรู้สึกดีใจและขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนด้วยหัวใจของ จ.ส.ต. ธีระยุทธฯ

วันนี้ (15 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ในนามผู้แทนของผู้บังคับบัญชา จึงได้เดินทางมามอบรางวัลและเกียรติบัตร ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” และมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ตามโครงการ “สุดยอด ตำรวจไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ จ.ส.ต. ธีระยุทธฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างดีเยี่ยม