เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
666
ssssssssssssssssss
ssssssssssssssssss
3 ธ.ค.62 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพัก สภ.สว่างอารมณ์ สภ.เขาบางแกรก
29 ต.ค.2562ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักชั้นประทวน 1 หลัง สว่างอารมณ์
29ต.ค.2562ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักชั้นประทวน 1 หลัง เขาบางแกรก
18 ก.ย.2562 สภ.สว่างอารมณ์ รื้อถอนและจำหน่ายอาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวน1หลัง10คูหา
18 ก.ย.2562 สภ.เขาบางแกรก รื้อถอนและจำหน่ายอาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวน1หลัง10คูหา
27 ส.ค.2562 ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
31/07/2562 ประกาศ รื้อถอนและจำหน่ายอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ จำนวน 4 สถานี
18/12/2561 ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6 หลัง ของ สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับสารวัตร ถึง รอง ผู้กำกับการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/61 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้น สัญญาบัตร
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน TOR ก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้นสัญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง ให้ผู้มีอาชีพประเภทงานก่อสร้าง ประชาวิจารณ์ มีกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ 6 - 10 ก.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 10 คูหา
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster