เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
       วันที่ 27มิ.ย.65 เวลา10.00น. พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม อบจ.อุทั....อ่านต่อ
ประชุมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี
       วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ได้รับมอบหมาย จาก พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี และต....อ่านต่อ
ผบช.ภ.6 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ข้าราชการตำรวจ
       วันที่ 19 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ. 6 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเเละมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ สภ. ตลุกดู่ โดยมี พ.ต.อ. เดชชาติ วัฒนพน....อ่านต่อ
ประชุมหาลือการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตำรวจพันธุ์ดี
       วันที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต. ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหาลือการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี (สภ.หนองฉาง) พร้อมด้วย กต.ตร.หนองฉาง, พัฒนาที่ดินหนองฉาง, ส....อ่านต่อ
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
       วันที่ 30 พ.ค.65 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 2 ม....อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามโครงการตำรวจพันธุ์ดี
       วันนี้ (27 พ.ค.65) เวลา 09.00 น. พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (อดีต ผช.ผบทบ./มทภ.3) เเละ พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธ์ุดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (อดีต ผบ.บชร.3) ได้เดินทางม....อ่านต่อ
ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี
       พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี? พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุลักษณ์? แก้วไพจิตร์ ผกก.สภ.หนองฉาง? และข้าราชการตำรวจในสังกัด? ร่วมกันศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี? ณ? ค่า....อ่านต่อ
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองอุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster