เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
ชื่อหัวหน้า
ระดับ/ตำแหน่ง
รูปภาพหัวหน้า
พ.ต.อ.สมหมาย เยี่ยงศรีเมือง
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี
รรท.ผกก.
สภ.เมืองอุทัยธานี
พ.ต.อ.ภคิน วรรณศรี

 


ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6
รรท.ผกก.
สภ.หนองขาหย่าง

 

 

พ.ต.อ.สุลักษณ์ แก้วไพจิตร์

ผกก.
สภ.หนองฉาง

พ.ต.อ.ทัพธนพล ปรุงประทิน
ผกก.
สภ.ทัพทัน

พ.ต.อ.อุดม เปาวสันต์
ผกก.
สภ.บ้านไร่

พ.ต.อ.อิทธิเดช สุขอิ่มภูมี
ผกก.
สภ.สว่างอารมณ์

พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี
ผกก.
สภ.ลานสัก

พ.ต.ท.สุริยัน ศุทธินีติกรกุล
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยคต
รรท.ผกก.
สภ.ห้วยคต

พ.ต.อ.วชิรนนท์ รัตนวิศิษฐ์
ผกก.
สภ.เขาบางแกรก

พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว
ผกก.
สภ.เมืองการุ้ง
พ.ต.อ.สาทิตย์ ศรีหมื่นไวย
ผกก.
สภ.ตลุกดู่

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster