เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
ชื่อหัวหน้า
ระดับ/ตำแหน่ง
รูปภาพหัวหน้า
พ.ต.อ.ไพสิฐ แก้วจรัส
ผกก.
สภ.เมืองอุทัยธานี
พ.ต.อ.สุภาพ กาญจนาพร

 


ผกก.
สภ.หนองขาหย่าง

 

 

พ.ต.อ.ทัพธนพล ปรุงประทิน

ผกก.
สภ.หนองฉาง

พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว
ผกก.
สภ.ทัพทัน

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร
ผกก.
สภ.บ้านไร่

พ.ต.อ.อิทธิเดช สุขอิ่มภูมี
ผกก.
สภ.สว่างอารมณ์

พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี
ผกก.
สภ.ลานสัก

พ.ต.อ.สมศักดิ์ พานทอง
ผกก.
สภ.ห้วยคต

พ.ต.อ.ณรงค์ พรเจริญสมบัติ
ผกก.
สภ.เขาบางแกรก

พ.ต.อ.กฤชนก ด่านอุดม
ผกก.
สภ.เมืองการุ้ง
พ.ต.อ.สาทิตย์ ศรีหมื่นไวย
ผกก.
สภ.ตลุกดู่

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster