เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
        ประชุมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ได้รับมอบหมาย จาก พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี และติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 
 
โดย : เมื่อ : 24 มิถุนายน 2565
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster