เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ 056-503100

 

Facebook - https://www.facebook.com/Uthaipolice/

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster