เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
กลุ่มงานสอบสวน

พ.ต.อ.อธิวัฒน์ อนันตชัยศักดิ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนภ.จว.อุทัยธานี

พ.ต.อ.สมหมาย เยี่ยงศรีเมือง
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.อ.หญิงปิยรัตน์ ก่อนิธิกุล
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.อ.หญิง ธนพร อยู่รอง
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ อัมรนันท์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ด.ต.ปรีชา นุ่มงาม
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี

ด.ต.หญิง วิไลวรรณ แสงนาโก
ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.อนุชา บุบไชยา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฉาง

ส.ต.ต.อธิป นาคยา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี

 
 
 
 
 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster