เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
ส.ต.ต.สุธี ศรีโพธิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองการุ้ง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.ก้องนพรัตน์ แจ้งกระจ่าง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.สว่างอารมณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster