เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
 

ร.ต.ท.กลวัชร ใจพรหมมา
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

   
 

ส.ต.ต.หญิง กรณัฏฐ์ สุขวัฒนเศรษฐ์
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.โอบกิจ อิ่มน้อย
ผบ.หมู่(ป.) สภ.สว่างอารมณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.คมสัน เจนสารริกรณ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองอุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster