เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
ฝ่ายอำนวยการ ๕
(งานป้องกันอาชญากรรม/กิจการพลเรือน)

พ.ต.ท.ธีระเดช สินสกุล
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ต.นิตินันท์ มณีนิล
รอง สว(ป.)กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ท.กวินท์ สุขศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยคต

ส.ต.ต.ศุภกร ศรีคงทน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทัพทัน

ส.ต.ต.คามิน จิตรกรมาลี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลานสัก

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster