เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

พ.ต.ท.จักราวุธ จันทร์โชค
สว.ฝอ.(ยศ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 
 
 
ด.ต.ณณัฏฐ์ วรากุลเรืองฤทธิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองฉาง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
  ส.ต.ต.ศุภโชค สุริยะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองขาหย่าง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster