เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

พ.ต.ต.ปกรณ์ รอดชะ
สว.ฝอ.(ยศ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 
 

ร.ต.อ.ณรงค์ สารีพั่ว
รอง สวป.สภ.เขาบางแกรก

ด.ต.เกียรติศักดิ์ จันมี
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ห้วยคต
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.อ.จตุรงค์ แก้วเขียว
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.อัษฎาวุธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตลุกดู่
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
ส.ต.ต.ไชยพฤกษ์ ผิวเกลี้ยง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.สว่างอารมณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
ส.ต.ต.ธนพล แก้วปา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขาบางแกรก
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
ส.ต.ต.ชูชาติ สันติวิจิตร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านไร่
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster