เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
 

พ.ต.ต.อภินันท์ เกิดเหลี่ยม
สว.ฝอ.(ทส.)ภ.จว.อุทัยธานี

 

พ.ต.อ.บุญสร้าง ยศสมบัติ
รอง สว.ฝอ.(สทส)ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ท.ธาราดล ชาญยุทธนา
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ด.ต.ยศพงศ์ ผ่องเจริญ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.กฤษณะ นิลจันทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยคต
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.รุจิกร พันธ์เงิน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 
 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster