เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
 

พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
สว.ฝอ.(ทส.)ภ.จว.อุทัยธานี

 

ร.ต.อ.บุญสร้าง ยศสมบัติ
รอง สว.ฝอ.(สทส)ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ท.ธาราดล ชาญยุทธนา
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ด.ต.ยศพงศ์ ผ่องเจริญ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองอุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.อ.จิตติพล เสนาะพินท์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองการุ้ง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ส.ต.ท.ปภพ ใจบุญลือ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขาบางแกรก
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.กฤต คลังวิเชียร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านไร่
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 
 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster