เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

พ.ต.ต.สำราญ พูลเขตรกิจ
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 
 

ร.ต.อ.หญิง จินตนา แก้วเต่า
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 
 

ด.ต.สมคิด เครือวีระ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

  ด.ต.จินดา สิงหราช
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.ธเนศพล แสนกุลนา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยคต
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.จิรายุทธ ตานี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยคต
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.จีรวัฒน์ โพดี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.สว่างอารมณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 
ส.ต.ต.อันต์ คงทวีป
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านไร่
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

  ส.ต.ต.อัครเดช มาหัวเขา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขาบางแกรก
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster