เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

พ.ต.ต.สำราญ พูลเขตรกิจ
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 

ร.ต.อ.กฤษณะ เนินพุทธ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ร.ต.อ.หญิง จินตนา แก้วเต่า
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 

ด.ต.สมคิด เครือวีระ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ด.ต.จินดา สิงหราช
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.กวินท์ สุขศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยคต
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

 
ส.ต.ต.ชัยวรรณ ปานกล่อม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลานสัก
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

  ส.ต.ต.จักรวาลย์ พลฤทธิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตลุกดู่
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster