||||
"รู้รักสามัคคี" "ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวาย แด่ในหลวงของเรา"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


คุย!กับตำรวจอุทัยธานี


 

 

 

 

 

 

unique visitor
จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔)

     
     
     
     
     


 

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่คู่มือและคำอธิบายแนวทาง

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑

ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑๗

 

แผนที่สังเขป ภ.6 

 

 

ข้อมูล สายตรวจตำบล,

ข้อมูลท่องเที่ยวและที่พัก

 ในจังหวัดอุทัยธานี   

 

 

 

 

 

 
วันที่ 11 ก.ย.57 เวลา 09.30 พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผบช.ภ.6 ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมยุทธวิธีหน่วยปฎิบัติการอาวุธพิเศษ
(S.W.A.T.) โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.อุทัยธานี และ
ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการโดยมี พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้า สภ.และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมในพิีธีฯ
วันที่ 29  ส.ค. 57 เวลาประมาณ 09.00 น. พล.ต.ต. ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล  ผบก.ภ.จว.อุทัยธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกยุทธวิธีหน่วยปฏิบัติการอาวุธพิเศษ ณ.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีพัวเวส  ระหว่าง วันที่ 29 ส.ค. 57 - 11 ก.ย. 57 โดยมี หน.สภ.ทุกหน่วยข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

วันที่ 21 ส.ค. 57 พล.ต.ต.ชัชวาลย์  วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการศูนย์รวมใจฯและสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน  ในพื้นที่รับผิดชอบ ทุก สภ.ฯ  ระหว่างวันที่  21 ส.ค.57 ถึง
10 ก.ย. 57

วันที่ 20 ส.ค.57 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สรศักดิ์  เย็นเปรม รอง ผบช.ภ 6. เป็นประธานเปิด " โครงการอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็ง " พล.ต.ต.ชัชวาลย์  วชิรปาณีกูล  ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ให้การต้อนรับ
 ณ.ค่ายอาสาสมัครรักษาดินแดน  (934)  อ.เมือง จ.อุทัยธานี

วันที่ 18 ส.ค.57 เวลา 09.00 น พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี  เป็นประธานในการอบรม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.อุทัยธานี

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธาน พิธีลงเสาเอก การก่อสร้าง"ศูนย์รวมใจคนอุทัยดูดีมีพลานามัย" พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ ภ.จว.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2557
พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง"ศูนย์รวมใจคนอุทัยดูดีมีพลานามัย"
วันที่ 24 มี.ค.2557 ณ ภ.จว.อุทัยธานี


     

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย และ บำรุงขวัญกำลังใจ ตร.จว.อุทัยธานี วันที่ 22 มี.ค.2557
 
 
 

 

 
นายวันชัย โอสุคนทิพย์ ผวจ
.อุทัยธานี พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
รอง ผบก.ฯ ผกก.ฯ สวญ.ฝอ.กก.ตร.และฝ่ายปกครอง
ร่วมปล่อยแถวตำรวจและอาสาสมัครเพื่อ
ตรวจตราลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556
พล.ต.ต.ชัชวาลย์   วชิรปานีกูล
 ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
 
พร้อมด้วยข้าราช
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประกวด
โครงการผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็ง
ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๕๖    
 พล.ต.ต.ชัชวาลย์   วชิรปานีกูล
 ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 
เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรมทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๕๖    
พ.ต.อ.พิชชะญะ ลีนะธรรม
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธาน
เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม
  โครงการฝึกอบรมพิมพ์ลายนิ้วมือ
ให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน
ี ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๖    
 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จงใจ
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
เป็นประธานในพิธี
 เปิดโครงการฝึกทบทวนกองร้อ
ยควบคุมฝูงชน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๕๖    
     

พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็นประธาน
ในพิธ๊เปิดการฝึกอบรม
 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน
ี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖    

พ.ต.อ.ปราโมทย์  จงใจ
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
 เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม
เยาวชนสัมพันธ์ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียน     
อุทัยวิทยาคม ณ
ห้องประชุมตำรวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๖    

 พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
เป็นประธานในพิธี
 เปิดการฝึกอบรม   
โครงการฝึกอบรมการ
รายงานข้อมูลข่าวสาร
ผ่านโทรศัพท์
เคลื่ื่อนที่  (Smart  Pone) 
,เครื่องคอมพิวเตอร์  
 และแนะนำการใช้งานระบบ
Camfrogให้กับข้าราช
การตำรวจฝ่ายอำนวยการ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
อุทัยธานี ณ ห้องประชุม
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๕๖    

 เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๕
พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จงใจ,
พ.ต.อ.นิคม สภาพพร
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
ร่วมกันปล่อยแถวระดม
กวาด ล้างช่วงเทศกาลปีใหม่
พื้นที่สภ.บ้านไร่ โดยมี
ผกก.สภ.บ้านไร่

 พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม
รอง ผบช.ภ.๖ เป็นประธานใน
พิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้าง
ช่วง
เทศกาลวันคริสต์มาสและ
วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๑๕-๓๐ ธ.ค.๕๕
 ณ ห้าแยกหอนาฬิกา
อ.เมือง จว.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕

พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกทบทวน
กองร้อยควบคุมฝูงชน
ณ  ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๕
พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ
ผบช.ภ.6 เดินทางมาเยี่ยม
ด.ต.สุเทพ สนิทชาติ
ผบ.หมู่ (ป) สภ.บ้านไร่
จว.อุทัยธานี ซึ่งถูกคนร้าย
ยิงได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติ
หน้าที่พร้อมได้มอบสิ่งของ
และเงินสวัสดิการ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน
การ ปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๕
 


            กิจกรรมอื่น

 

 
 


ประกาศวันสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีบรรจุแต่งตั้งเป็น

ราชการตำรวจชั้นประทวนสายป้องกันปราบปรามและสายอำนวยการประจำปี ๒๕๕๓

 

 
     
 

 ร่างประกาศ tor ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจ(ทดแทน)
                         

๑. สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง
         
๒. สถานีตำรวจภูธรทัพทัน          

๓. สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์   
         
๔. สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก  


ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจ(ทดแทน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์


๑. สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง

๒. สถานีตำรวจภูธรทัพทัน         

๓. สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์ 

๔. สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก 

แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์


๑. สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง

๒. สถานีตำรวจภูธรทัพทัน          

  ๓. สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์    

๔. สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก
  แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์


๑. สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง

๒. สถานีตำรวจภูธรทัพทัน          

๓. สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์   

๔. สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก  


 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชน
      ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ


  ๑. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี         

๒. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี

 
     
 

ข่าวสารน่ารู้  

 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี ๒๕๔๗

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี ๒๕๕๐

คำสั่งแนวทางการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯ
การแก้ไขปัญหาระเทคโนโลยีเมื่อเกิดเหตุการณ์ 6.2
แผนแก้ไขสำรองฉุกเฉิน 1 6.2 ตร.

 

 

 
     
     
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
3 หมู่ที่๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

 โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๐-๓๑๐๐  Fax. ๐-๐๕๖๕๐-๓๑๐๐
uthaithani@royalthaipolice.go.th

technopolice_pc_utn@hotmail.com
  www.facebook.com/technouti
Line ID := p6uti
   

Web master by TechnoTeam UthaiThani Provincial...เว็บมาสเตอร์ ทีมเทคโนฯ ภ.จว.อุทัยธานี        

  โครงการปรับปรุงพัฒนา

  การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
         
                 
  

    

     

 

 
 
 
 
 

อ่านข่าวย้อนหลัง คลิก!!!

 


 

ระบบเตือนภัย
(Warning System)

      อุทกภัย             ภัยหนาว            ภัยแล้ง           

              

ปกติ   เฝ้าระวัง   เกิดภัย


 

 

 

 

 

Uthai Thani Provincial Police Tel. 0-5650-3100   Fax. 0-5650-3100